Tanıtım

TARİHÇE

Rektörlük makamının 06.03.2009 Tarih veB.30.o.KHM.06.01.001.1534-7208 sayılı yazısına istinaden. Merkezimiz 22.02.2012 tarihli Yükseköğretim yürütme kurulu toplantısında alınan karar ve 2547 sayılı Kanun’un2880 sayılı Kanun’la   değişik 7/d-2 maddesi i  uyarınca Rektörlük  bünyesinde kurulmuş olup 28251 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

AMAÇ VE GÖREVLERİ

Merkezin amacı: Üniversitenin temel ve uygulamalı bilimler alanındaki araştırma-geliştirme(AR-GE) ve uygulamalarını  merkezi bir organizasyon  çerçevesinde düzenleyerek  verimli bir ortam oluşturmaktır.

GÖREVLERİ

1-Cihazların ortak kullanımını sağlamak

2- Üniversite bünyesindeki mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma-uygulama merkezleri ve benzeri birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak

3-Disiplinler arası çalışma ortamı sunmak

4-Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak

5-Yönetim kurulunca belirlenecek bedel karşılığında test, analiz ve danışmanlık hizmeti sunmak

6-Üniversite-Sanayi işbirliği ve ortak projelerin geliştirilmesine  ve uygulanmasına zemin hazırlamak

7-Projelerin GÜBİTAM bünyesinde uygulanması için ortam hazırlamak

8-Diğer paydaşlarla eğitim, konferans ve bilimsel konferanslar düzenlemek

9-Patent ve lisans anlaşmaları, teknolojik  transferleri gibi konularda destek vermek

10-Gerektiğinde merkeze bağlı yeni laboratuvar ve birimler kurmak

11-Akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek

12-Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvar ve cihazların gün koşullarına uygun olarak güncellenmesini sağlamak

Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.