Misyon ve Vizyon

MİSYON

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (GÜBİTAM), bünyesindeki mevcut her türlü  cihaz ile birlikte Üniversitenin araştırma,  bilgi birikiminden faydalanarak ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri ile aynı standartları yakalamak, ortak proje ve çalışmalarla uluslararası alanda ismini duyurma ilkesini amaç edinmiştir.  Üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunulmuştur.VİZYON

GÜBİTAM  sahip olduğu  donanım  bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırmaların yapılması, bilimsel faaliyetlerin  artırılması, ulusal ve uluslararası işbirliğinin gaye  edinmesi, üniversite eve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, üniversiteler, kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak problemlerinin çözümüne yönelik analiz yapılmasını hedeflemektedir.

Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.