Analiz Listesi ve Ücretler

  • ANALİZ LİSTESİ VE ÜCRETLER


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

(GÜBİTAM)

 

2022 Yılı Analiz Fiyat Listesi

 

Standart Fiyat

(TL)

TOGÜ Akademik Personeli ve Öğrencisi

OKÜP*

(TL)

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

(TL)

HİZMETLER

NMR Analizleri

1H-NMR Analizi

120,00

60,00

90,00

13C-NMR, 13C-APT, 13C-DEPT Analizi

160,00

80,00

120,00

1H-NMR + 13C-NMR Analizi

240,00

120,00

180,00

HETCOR Spektrumu

200,00

100,00

150,00

HMBC Spektrumu

200,00

100,00

150,00

TOCSY Spektrumu

200,00

100,00

150,00

COSY Spektrumu

200,00

100,00

150,00

NOESY Spektrumu

200,00

100,00

150,00

ROSY Spektrumu

200,00

100,00

150,00

D2O-EXCHANGE

120,00

60,00

90,00

Çözücü İlave Ücret

15,00

15,00

15,00

Asetik asit-d4, Aseton-4-d6 ve Metanol-d4 için 3 çözücü ilave ücret, D2O ve DMSO için 2 çözücü ilave ücret,  Kloroform-d için 1 çözücü ilave ücret ve Piridin-d5 için ise 6 çözücü ilave ücret alınmaktadır.

 

T.C

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

LC-MS/MS-PESTİSİT*

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespit ve Miktar Analizi (LCMS/MS)

836,00

418,00

627,00

LC-MS/MS-1*

LC/MS kalitatif

500,00

250,00

375,00

LC-MS/MS-2

LC/MS kantitatif

600,00

300,00

450,00

LC-MS/MS-3*

MS

200,00

100,00

150,00

LC-MS/MS-4*

MS/MS

300,00

150,00

225,00

LC-MS/MS-5*

Kromatografik Yöntem Geliştirme

2500,00

1250,00

1875,00

GC-MS-PESTİSİT*

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespit ve Miktar Analizi (GC/MS)

836,00

418,00

627,00

GC-MS-1*

Kalitatif

500,00

250,00

375,00

GC-MS-2*

Kantitatif

600,00

300,00

450,00

GC-MS-3*

Kromatografik Yöntem Geliştirme

2500,00

1250,00

1875,00

*Analiz kodları

T.C

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

BİYOTEKNOLOJİ KONTROL LABORATUVARI

Zeta Potansiyel Ölçümü

200,00

100,00

150,00

Nanopartikül Boyut Ölçümü

240,00

120,00

180,00

Real Time PCR run fiyatı (Malzeme hariç)

200,00

100,00

150,00

  1. FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR
  1. *SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE OKÜP (ORTA KARADENİZ ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU) BÜNYESİNDEKİ ARAŞTIRMACILAR VE ÖĞRENCİLER TOGÜ ANALİZ BİRİM FİYATLARINDAN YARARLANABİLECEKLERDİR.
  1. SPESİFİK ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK STANDARTLAR ANALİZİ TALEP EDEN TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
 

 

LC-MS/MS

1

2,4-D 

2

Abamectin

3

Acephate

4

Acequinocyl

5

Acetamiprid

6

Acetochlor

7

Acrinathrin

8

Alachlor

9

Aldicarb

10

Aldicarb-sulfone

11

Aldicarb-sulfoxide

12

Ametoctradin

13

Amitraz

14

Atrazine

15

Azinphos-ethyl

16

Azinphos-methyl

17

Azoxystrobin

18

Benalaxyl

19

Benfuracarb

20

Benomyl

21

Bensulfuron-methyl

22

Bentazone

23

Bifenazate

24

Bitertanol

25

Boscalid

26

Bromoxynil

27

Bromuconazole

28

Buprimate

29

Buprofezin

30

Butralin

31

Butylate

32

Cadusafos

33

Carbaryl

34

Carbendazim

35

Carbofuran

36

Carbofuran-3-hydroxy (3-Hydroxycarbofuran)

37

Carbosulfan

38

Carboxin

39

Carfentrazone-ethyl

40

Chlorantraniliprole

41

Chlorbufam

42

Chlorfenvinhos

43

Chlorfluazuron

44

Chloridazon

45

Chlorpyrifos

46

Chlorsulfuron

47

Clethodim

48

Clodinofop-propargyl

49

Clofentezine

50

Clothianidine

51

Cyantraniliprole

52

Cyazofamid

53

Cycloate

54

Cycloxydim

55

Cyflufenamid

56

Cyhalothrin

57

Cymoxanil

58

Cypermethrin

59

Cyproconazole

60

Cyprodinil

61

Dazomet

62

Deltamethrin

63

Demeton-s-methyl

64

Demeton-S-methyl-sulfone

65

Desmedipham

66

Diafenthiuran

67

Diazinon

68

Dichlofluanid

69

Dichlorfos

70

Diclofop -methyl

71

Dicrotophos

72

Diethofencarb

73

Difenacozole

74

Diflubenzuran

75

Dimethenamid

76

Dimethoate

77

Dimethomorph

78

Diniconazole

79

Dinocap

80

Dioxacarb

81

Diphenamid

82

Diphenylamine

83

Diuron

84

DMF

85

Dodine

86

Emamectin

87

Emamectin benzoat

88

EPN

89

Epoxiconazole

90

EPTC

91

Ethiofencarb

92

Ethion

93

Ethirimol

94

Etofenprox

95

Etoxazole

96

Famaxadone

97

Fenamidone

98

Fenamiphos

99

Fenamiphos-sulfone

100

Fenamiphos-sulfoxide

101

Fenarimol

102

Fenazaquin

103

Fenbuconazole

104

Fenbutatin oxide

105

Fenhexamide

106

Fenoxycarb

107

Fenoxyprob -ethyl

108

Fenpropathrin

109

Fenproxymate

110

Fenthion

111

Fenthion-sulfone

112

Fenthion-sulfoxide

113

Fipronil

114

Fipronil-sulfone

115

Fluazifop-p-butyl

116

Fluazinam

117

Flubendiamide

118

Fludioxinil

119

Flufenoxuron

120

Fluopicolide

121

Fluopyram

122

Fluquinconazole

123

Fluroxypyr

124

Flusilazole

125

Flutriafol

126

Forchlorfenuron

127

Formetanete hydrochloride

128

Fosthiazate

129

Furathiocarb

130

Haloxyfop-R-methyl

131

Heptenophos

132

Hexaconazole

133

Hexaflumuron

134

Hexythiazox

135

Imazalil sulfate

136

Imazapyr

137

Imidacloprid

138

Indoxacarb

139

Iodosulfuron-methyl-sodium

140

Ioxynil

141

Isocarbofos

142

Kresoxim Methyl

143

Lenacil

144

Linuron

145

Lufenuron

146

Malaoxon

147

Malathion

148

Mandipropamid

149

MCPA

150

Mecarbam

151

Mepanipyrim

152

Mepanipyrim-hyroxypropyl

153

Metaflumizone

154

Metalaxyl M

155

Metamitron

156

Methacrifos-poz

157

Methamidophos

158

Methidathion

159

Methiocarb

160

Methiocarb-sulfone

161

Methiocarb-sulfoxide

162

Methomyl

163

Methoxyfenozide

164

Metolachlor-S

165

Metosulam

166

Metrafenone

167

Metribuzin

168

Mevinphos

169

Molinate

170

Monocrotophos

171

Monolinuron

172

Myclobutanil

173

Nicosulfuron

174

Novaluron

175

Nuarimol

176

Omethoate

177

Oxadixyl

178

Oxamyl

179

Oxycarboxin

180

Oxydemeton-methyl

181

Paclobutrazol

182

Paraoxon-ethyl

183

Paraoxon-methyl

184

Parathion-ethyl

185

Penconazole

186

Pencycuron

187

Pendimenthalin

188

Permethrin

189

Phenmedipham

190

Phenthoate

191

Phorate

192

Phorate-sulfone

193

Phorate-sulfoxide

194

Phosalone

195

Phosmet

196

Phosphamidon

197

Pirimicarb-Desmethyl

198

Primicarb

199

Primiphos -ethyl

200

Primiphos -methyl

201

Prochloraz

202

Profenefos

203

Profoxydim-lithium

204

Promecarb

205

Prometryn

206

Propaquizafob

207

Propargite

208

Propazine

209

Propiconazole

210

Propoxur

211

Propyzamide

212

Prothiophos

213

Pymetrozine

214

Pyraclostrobin

215

Pyrazophos

216

Pyridaben

217

Pyridaphenthion

218

Pyridate

219

Pyrimethanil

220

Pyriproxyfen

221

Quinalphos

222

Quizalofop-ethyl

223

Rimsulfuron

224

Sethoxydim

225

Simazine

226

Spinosyn A

227

Spinosyn D

228

Spirodiclofen

229

Spiromesifen

230

Spiroxamine

231

Sulfoxaflor

232

Tebuconazole

233

Tebufenozide

234

Tebufenpyrad

235

Teflubenzuron

236

Tepraloxydim

237

Terbutryn

238

Terbutylazine

239

Tetraconazole

240

Tetramethrin

241

Thiabendazole

242

Thiacloprid

243

Thiamethoxam

244

Thifensulfuron-methyl

245

Thiobencarb

246

Thiodicarb

247

Thiophanate-methyl

248

Tolclofos-methyl

249

Tolfenpyrad

250

Tolyfluanid

251

Tralkoxydim

252

Triadimefon

253

Triadimenol

254

Triasulfuron

255

Triazophos

256

Tribenuron methyl

257

Trichlorfon

258

Trifloxystrobin

259

Triflumizole

260

Triflumuron

261

Triticonazole

 

 


GC-MS

262

2-phenylphenol

263

Aldrin

264

Alpha BHC

265

Alpha-Cypermethrin

266

Alpha-Endosulfan

267

Beta-BHC

268

Beta-Cyfluthrin

269

Beta-Endosulfan

270

Bifenthrin

271

Bromophos Ethyl

272

Bromophos Methyl

273

Bromopropylate

274

Captan

275

Chinomethionat

276

Chlordane-trans3

277

Chlorothalonil

278

Chlorpropham

279

Chlorpyrifos-Methyl

280

Chlorthal-dimethyl

281

Delta-BHC

282

Dicofol

283

Dieldrin

284

Endosulfan Sulfate

285

Endrin

286

Esfenvalerate

287

Ethofumesate

288

Ethofumesate-2-keto

289

Ethoprophos

290

Fenitrothion

291

Fenvalerate

292

Fluorochloridone

293

Folpet

294

Fonofos

295

Gamma-BHC

296

Heptachlor

297

Heptachlor endo epoxide

298

Heptachlor exo epoxide

299

Hexachlorobenzene-HCB

300

Iprodione

301

Isopyrazam

302

Lambda-Cyhaluthrin

303

Methoxychlor

304

o,p-DDD

305

o,p-DDE

306

o,p-DDT

307

Oxyfluorfen

308

p,p-DDD

309

p,p-DDE

310

p,p-DDT

311

Pentachloroaniline

312

Phthalimide

313

Procymidone

314

Quinoxyfen

315

Quintazone

316

Tau-Fluvalinate

317

Tecnazene

318

Tefluthrin

319

Tetrachlorviphos

320

Tetradifon

321

Tetrasul

322

Trifluralin

323

Vinclozolin

 

 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.