TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARŞ. UYG. VE ARŞ. MERKEZİ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Analiz Ücretleri
 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

(GÜBİTAM)

                                                                                                                        

 

2020 Yılı Analiz Fiyat Listesi

 

Standart Fiyat

TOGÜ Akademik Personeli ve Öğrencisi

OKÜP*

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

HİZMETLER

NMR Analizleri

1H-NMR Analizi

90 TL

45 TL

60 TL

13C-NMR,  13C-APT, 13C-DEPT Analizi

100 TL

60 TL

75 TL

1H-NMR  +  13C-NMR Analizi

180 TL

100 TL

120 TL

HETCOR Spektrumu

150 TL

100 TL

120 TL

HMBC Spektrumu

150 TL

100 TL

120 TL

TOCSY Spektrumu

150 TL

80 TL

100 TL

COSY Spektrumu

150 TL

80 TL

100 TL

NOESY Spektrumu

150 TL

80 TL

100 TL

ROSY Spektrumu

150 TL

80 TL

100 TL

D2O-EXCHANGE

80 TL

50 TL

60 TL

Çözücü İlave Ücret

10 TL

10 TL

10 TL

Asetik asit-d4, aseton-4-d6 ve metanol-d4 için iki çözücü ilave ücret, DMSO ve D2O için bir çözücü ilave ücret ve piridin-d5 için ise 6 çözücü ilave ücret alınmaktadır.

İndüktif Olarak Eşleşmiş Plazma Çiftleri Kütle Spektrometresi (ICP-OES) Analizleri

ICP- OES (10 elemente kadar)

100 TL

50 TL

80 TL

ICP- OES (10-20 element arası)

150 TL

90 TL

120 TL

ICP- OES (20-30 element arası)

200 TL

100 TL

150 TL

Ön hazırlık+ ICP- OES (10 elemente kadar)

125 TL

75 TL

105 TL

Ön hazırlık+ ICP- OES (10-20 elemente kadar)

175 TL

115 TL

145 TL

Ön hazırlık+ ICP- OES (20-30 elemente kadar)

225 TL

125 TL

175 TL

ICP-OES Hidrür Sistem (Her bir element için)

125 TL

60 TL

80 TL

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS) Analizleri

Element Başına

90 TL

50 TL

70 TL

ICP-OES Hidrür Sistem (Her bir element için)

250 TL

100 TL

140 TL

Yaş Yakma

50 TL

30 TL

40 TL

Kuru Yakma

50 TL

30 TL

30 TL

Mikrodalga Fırın İle Yakma

70 TL

40 TL

50 TL

Toprak Analizleri

Bünye (Saturasyon)

35 TL

20 TL

25 TL

Bünye (Bouyoucus)

40 TL

25 TL

30 TL

pH (Saturasyon çamuru)

40 TL

25 TL

30 TL

pH (Toprak/Su Karışımı)

30 TL

20 TL

25 TL

EC (Saturasyon çamuru)

40 TL

25 TL

30 TL

EC (Toprak/Su Karışımı)

35 TL

20 TL

25 TL

Kireç

35 TL

20 TL

25 TL

Organik Madde

40 TL

25 TL

30 TL

Toplam Azot

45 TL

30 TL

35 TL

Amonyum Azotu (NH4-N)

50 TL

35 TL

40 TL

Nitrat Azotu (NO3-N)

50 TL

35 TL

40 TL

Selenyum (Se)

250 TL

100 TL

150 TL

Katyon Değişim Kapasitesi (KDK)

90 TL

50 TL

70 TL

Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)

90 TL

50 TL

70 TL

Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP)

90 TL

50 TL

70 TL

Toprak Verimlilik Analizleri(pH-Tuz-Kireç- Organik Madde- Toplam N- Yarayışlı P, K, Fe, Zn, Cu, Mn)

140 TL

60 TL

100 TL

Çiftçi Analizleri (pH,Tuz, Kireç, Tekstür, Organik Madde, P, ve K)

 

50 TL

 

Bitki Gıda Analizleri

Toplam Azot (Kjeldahl)

60 TL

35 TL

45 TL

Toplam Azot (Dumas)

90 TL

50 TL

70 TL

Toplam Karbon (Dumas)

90 TL

50 TL

70 TL

Kimyasal Gübre Analizleri (Katı Gübre)

Toplam Azot

110 TL

60 TL

80 TL

Amonyum Azotu (NH4-N)

90 TL

50 TL

60 TL

Nitrat Azotu (NO3-N)

90 TL

50 TL

60 TL

Üre Azotu

110 TL

60 TL

80 TL

Kimyasal Gübre Analizleri (Sıvı Gübre)

Toplam Azot

110 TL

60 TL

80 TL

Amonyum Azotu (NH4-N)

90 TL

50 TL

60 TL

Nitrat Azotu (NO3-N)

90 TL

50 TL

60 TL

Organik Gübre Analizleri (Katı-Sıvı Gübre)

pH

40 TL

20 TL

30 TL

Nem

40 TL

20 TL

30 TL

Tuzluluk (EC)

40 TL

20 TL

30 TL

Organik Madde

90 TL

50 TL

70 TL

Toplam Azot

110 TL

60 TL

80TL

Amonyum Azotu (NH4-N) (Sıvı gübrede)

90 TL

50 TL

60 TL

Nitrat Azotu (NO3-N) (Sıvı Gübrede)

90 TL

50 TL

60 TL

Toplam Humik-Fulvik Asit

160 TL

85 TL

110 TL

LC-MS/MS-PESTİSİT*

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin (1a) Tespit ve Miktar Analizi (LCMS/MS)

400 TL

200 TL

300 TL

LC-MS/MS-1*

LC/MS kalitatif

300 TL

150 TL

200 TL

LC-MS/MS-2*

LC/MS kantitatif

400 TL

200TL

300 TL

LC-MS/MS-3*

MS

100 TL

50 TL

75 TL

LC-MS/MS-4*

MS7MS

120 TL

60TL

90 TL

LC-MS/MS-5*

Kromatografik Yöntem Geliştirme

1500 TL

750 TL

1000 TL

GC-MS-PESTİSİT*

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin (2b) Tespit ve Miktar Analizi (GC/MS)

400 TL

200 TL

300 TL

GC-MS-1*

Kalitatif

300 TL

150TL

200TL

GC-MS-2*

Kantitatif

400 TL

200 TL

300 TL

GC-MS-3*

20 TL

10TL

15TL

GC-MS-4*

Kromatografik Yöntem Geliştirme

1500 TL

750 TL

1000 TL

*Analiz kodları

         

 

 

1a-) LCMS-MS pestisit listesi

1

2,4-D

49

Chlorsulfuron

97

Etofenprox

145

Isocarbofos

193

Phorate

241

Tetraconazole

2

Abamectin

50

Clethodim

98

Etoxazole

146

Kresoxim Methyl

194

Phorate-sulfone

242

Tetramethrin

3

Acephate

51

Clodinofop-propargyl

99

Famaxadone

147

Lenacil

195

Phorate-sulfoxide

243

Tetrasul

4

Acequinocyl

52

Clofentezine

100

Fenamidone

148

Linuron

196

Phosalone

244

Thiabendazole

5

Acetamiprid

53

Clothianidine

101

Fenamiphos

149

Lufenuron

197

Phosmet

245

Thiacloprid

6

Acetochlor

54

Cyazofamid

102

Fenamiphos-sulfone

150

Malaoxon

198

Phosphamidon

246

Thiamethoxam

7

Acrinathrin

55

Cycloate

103

Fenamiphos-sulfoxide

151

Malathion

199

Primicarb

247

Thifensulfuron-methyl

8

Alachlor

56

Cycloxydim

104

Fenarimol

152

Mandipropamid

200

Primiphos -ethyl

248

Thiobencarb

9

Aldicarb

57

Cyflufenamid

105

Fenazaquin

153

MCPA

201

Primiphos -methyl

249

Thiodicarb

10

Aldicarb-sulfone

58

Cyhalothrin

106

Fenbuconazole

154

Mecarbam

202

Prochloraz

250

Thiometan

11

Aldicarb-sulfoxide

59

Cymoxanil

107

Fenbutatin oxide

155

Mepanipyrim

203

Profenefos

251

Thiophanate-methyl

12

Ametoctradin

60

Cypermethrin

108

Fenhexamide

156

Metaflumizone

204

Profoxydim-lithium

252

Tolclofos-methyl

13

Amitraz

61

Cyproconazole

109

Fenoxycarb

157

Metalaxyl M

205

Promecarb

253

Tolfenpyrad

14

Atrazine

62

Cyprodinil

110

Fenoxyprob -ethyl

158

Metamitron

206

Prometryn

254

Tolyfluanid

15

Azinphos-ethyl

63

Dazomet

111

Fenpropathrin

159

Methacrifos-poz

207

Propaquizafob

255

Tralkoxydim

16

Azinphos-methyl

64

Deltamethrin

112

Fenproxymate

160

Methamidophos

208

Propargite

256

Triadimefon

17

Azoxystrobin

65

Demeton-s-methyl

113

Fenthion

161

Methidathion

209

Propazine

257

Triadimenol

18

Benalaxyl

66

Demeton-S-methyl-sulfone

114

Fenthion-sulfone

162

Methiocarb

210

Propiconazole

258

Tri-allate

19

Benfuracarb

67

Desmedipham

115

Fenthion-sulfoxide

163

Methiocarb-sulfone

211

Propoxur

259

Triasulfuron

20

Bensulfuron-methyl

68

Diafenthiuran

116

Fipronil

164

Methiocarb-sulfoxide

212

Propyzamide

260

Triazophos

21

Bentazone

69

Diazinon

117

Fipronil-sulfone

165

Methomyl

213

Prothiophos

261

Tribenuron methyl

22

Bifenazate

70

Dichlofluanid

118

Fluazifop-p-butyl

166

Methoxyfenozide

214

Pymetrozine

262

Trichlorfon

23

Bifenthrin

71

Dichlorfos

119

Fluazinam

167

Metolachlor-S

215

Pyraclostrobin

263

Trifloxystrobin

24

Bitertanol

72

Diclofop -methyl

120

Flubendiamide

168

Metrafenone

216

Pyrazophos

264

Triflumizole

25

Boscalid

73

Dicloran

121

Fludioxinil

169

Metribuzin

217

Pyridaben

265

Triflumuron

26

Bromofos -methyl

74

Dicrotophos

122

Flufenoxuron

170

Mevinphos

218

Pyridaphenthion

266

Triticonazole

27

Bromophos -ethyl

75

Diethofencarb

123

Fluopicolide

171

Molinate

219

Pyridate

267

DMF

28

Bromoxynil

76

Difenacozole

124

Fluopyram

172

Monocrotophos

220

Pyrimethanil

268

Cyantraniliprole

29

Bromuconazole

77

Diflubenzuran

125

Fluquinconazole

173

Monolinuron

221

Pyriproxyfen

269

Pirimicarb-Desmethyl

30

Buprimate

78

Dimethenamid

126

Flurochloridone

174

Myclobutanil

222

Quinalphos

270

Imazapyr

31

Buprofezin

79

Dimethoate

127

Fluroxypyr

175

Nicosulfuron

223

Quizalofop-ethyl

271

Metosulam

32

Butralin

80

Dimethomorph

128

Flusilazole

176

Novaluron

224

Rimsulfuron

272

Sulfoxaflor

33

Butylate

81

Diniconazole

129

Flutriafol

177

Nuarimol

225

Sethoxydim

273

Mepanipyrim-hyroxypropyl

34

Cadusafos

82

Dinocap

130

Forchlorfenuron

178

Omethoate

226

Simazine

 

35

Cadusafos

83

Dioxacarb

131

Formetanete hydrochloride

179

Oxadixyl

227

Spinosyn A

 

36

Carbaryl

84

Diphenamid

132

Fosthiazate

180

Oxamyl

228

Spinosyn D

37

Carbendazim

85

Diphenylamine

133

Furathiocarb

181

Oxycarboxin

229

Spirodiclofen

38

Carbofuran

86

Dithianon 2

134

Haloxyfop-R-methyl

182

Oxydemeton-methyl

230

Spiromesifen

39

Carbofuran-3-hydroxy (3-Hydroxycarbofuran)

87

Diuron

135

Haloxy-R-methyl

183

Paclobutrazol

231

Spiroxamine

40

Carbosulfan

88

Dodine

136

Hexaconazole

184

Paraoxon-ethyl

232

Tau-Fluvalinate

41

Carboxin

89

Emamectin

137

Hexaflumuron

185

Paraoxon-methyl

233

Tebuconazole

42

Carfentrazone-ethyl

90

Emamectin benzoat

138

Hexythiazox

186

Parathion-ethyl

234

Tebufenozide

43

Chlorantraniliprole

91

EPN

139

Imazalil sulfate

187

Penconazole

235

Tebufenpyrad

44

Chlorfenvinhos

92

Epoxiconazole

140

Imidacloprid

188

Pencycuron

236

Teflubenzuron

45

Chlorfluazuron

93

EPTC

141

Indoxacarb

189

Pendimenthalin

237

Tepraloxydim

46

Chloridazon

94

Ethiofencarb

142

Iodosulfuron-methyl-sodium

190

Permethrin

238

Terbuthylazine

47

Chlorpyrifos

95

Ethion

143

Ioxynll

191

Phenmedipham

239

Terbutryn

48

Chlorpyrifos -methyl

96

Ethirimol

144

Iprovalicarb

192

Phenthoate

240

Terbutylazine

 

1b-) TOGÜ Gc-Ms pesitist listesi

1

Aldrin

50

Tau-Fluvalinate

2

Alpha BHC

51

Tecnazene

3

Alpha-Cypermethrin

52

Tetrachlorviphos

4

Alpha-Endosulfan

53

Tetradifon

5

Azinphos Ethyl

54

Tetrasul

6

Azinphos Methyl

55

Trifluralin

7

Beta-BHC

56

Vinclozolin

8

Beta-Cyfluthrin

57

2-phenylphenol

9

Beta-Endosulfan

58

Biphenyl

10

Bifenthrin

59

THPI (Tetrahydrophthalimide)1

11

Bromophos Ethyl

60

Chlorbufam

12

Bromophos Methyl

61

Chlordane-cis (Chlordane-alpha)3

13

Bromopropylate

62

Chlordane-trans3

14

Captan

63

Ethofumesate-2-keto

15

Chinomethionat

64

Iminoctadine 

16

Chlorothalonil

65

Isopyrazam

17

Chlorpropham

66

Metiram

18

Chlorpyrifos-Ethyl

67

Pentachloroaniline

19

Chlorpyrifos-Methyl

68

Phthalimide

20

Chlorthal-dimethyl

69

Tefluthrin

21

Delta-BHC

 

22

Dicofol

23

Dinobuton

24

Endosulfan Sulfate

25

Endrin

26

Esfenvalerate

27

Ethofumesate

28

Ethoprophos

29

Fenitrothion

30

Fenvalerate

31

Fluorochloridone

32

Folpet

33

Fonofos

34

Formothion

35

Gamma-BHC

36

HCB

37

Heptachlor

38

Heptachlor exo epoxide

39

Iprodione

40

Lambda-Cyhaluthrin

41

Methoxychlor

42

o,p-DDD

43

o,p-DDE

44

Oxyfluorfen

45

p,p-DDD

46

p,p-DDE

47

Procymidone

48

Quinoxyfen

49

Quintazone

 

 

 

  • FİYATLARA %18 KDV DAHİL DEĞİLDİR
  • *SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VE OKÜP (ORTA KARADENİZ ÜNİVERSİTELERİ PLATFORMU) BÜNYESİNDEKİ ARAŞTIRMACILAR VE ÖĞRENCİLER TOGÜ ANALİZ BİRİM FİYATLARINDAN YARARLANABİLECEKLERDİR.
  • SPESİFİK ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK STANDARTLAR ANALİZİ TALEP EDEN TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

 

 

 

 

 

 
20137
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.